063 611 707064 116 59 33011 80 65 309

Mermer Megran

Razlika između mermera i granita

april 1, 2019

Mermer
Mermer je metamorfna stena nastala ponovnom kristalizacijom krečnjaka i dolomita. Spada među najluksuznijim kamenjem. Traje generacijama i odličan je za oblaganje stepeništa, zidova i podova, za izradu kamina…

S obzirom da je mermer podložniji bojenju prilikom prosipanja tečnosti i drugih materijale u domaćinstvu, ne preporučuje se njegovo korišćenje u kuhinjama. Mekši i porozniji od granita, mermer je pogodniji za manje prometna područja.

Granit
Granit je dubinska magmatska stena. Široko je rasprostranjen u zemljinoj kori. Nastao je hlađenjem i učvršćenjem užarene magme u unutrašnjosti Zemlje. Jedan je od najtvrđih materijala. Pošto je čvrst i otporan materijal često se koristi u građevinarstvu. Reč granit dolazi od latinske reči granum, koja znači zrno, a zbog pojavljivanja minerala u zrnastim formama.

Granit se može uglačati do visokog sjaja, zbog toga je estetski jako prihvatljiv i jako trajan materijal sa lepim estetskim izgledom, a koji se često koristi u građevinarstvu i dekoraciji. Pojavom kiselih kiša granit je postao pogodniji od mermera, jer je izdržljiviji.

Scroll